Our Team 我們的醫療團隊

陳志慧醫生 (婦產科專科醫生 )
香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院榮授院士
香港醫學專科學院院士 (婦產科)
香港婦產科學院院士
英國皇家婦產科學院生殖醫學分科認可証書
香港婦產科學院生殖醫學分科認可証書

張慧醫生 (婦產科專科醫生 )
香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院榮授院士
香港婦產科學院院士
香港醫學專科學院院士(婦產科)
香港大學兒童及青少年健康深造文憑

楊穎兒醫生 (婦產科專科醫生 )
香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (婦產科)
香港婦產科學院院士
英國皇家婦產科學院生殖醫學分科認可証書
香港婦產科學院生殖醫學分科認可証書

康志敏 (註冊輔導心理學家 / 家庭治療師  )
輔導心理學碩士
香港心理學會註冊輔導心理學家
進深家庭治療証書7年課程
輔導特殊學習需要人仕進深証書課程
兒童遊戲治療

黃绮玲 (護士主管 )
註冊護士
註冊助產士